A3K

Advokátní tým

Mgr. et Mgr. Agáta Jansová

Advokátka

Mgr. Petra Lehejčková

Koncipientka

Mgr. Žaneta Frolová

Koncipientka

Mgr. Bc. Natálie Junová

Koncipientka

Mgr. Daniel Čada

Koncipient

Administrativní tým

Tereza Císařová

Vedoucí kanceláře

Petr Lahovský

Technický pracovník

Vojtěch Žilka

Student